5/18/2017

Ocenianie kształtujące w Rainbow English

Nasza szkoła językowa ewoluuje w zgodzie z naszymi doświadczeniami i tym, w co wierzymy jako pedagodzy. Od dwóch lat nie stawiamy ocen, a posiłkujemy się wynikiem procentowym. Słuchacze początkowo mieli problem, by się przestawić, ale z czasem polubili ten brak "oceniania", za którym nic nie stoi. Coraz częściej pojawia się ocena kształtująca/opisowa, która daje możliwość jasnej komunikacji swoich oczekiwań wobec progresu Słuchacza, jak i wskazuje drogę dalszego rozwoju.

Kolejnym narzędziem stosowanym przez niektórych z nas są patyczki z imionami Słuchaczy. Dzięki nim losujemy grupy/pary, wskazujemy osoby, które mają odpowiedzieć na pytanie. To niepozorne narzędzie ułatwiło kontrolowanie przebiegu zajęć i ukróciło kłótnie o to, kto ma być z kim w parze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz